Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » UWAGA NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU WRPO!

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU WRPO!

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV).

 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – Projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu do składania wniosków dla:

  • osób w wieku pow. 29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy).

W ramach projektu WRPO wśród osób bezrobotnych, spełniających ww. kryterium, będą:

  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej.

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie bezpośrednio po zakończonym stażu na umowę o pracę na dalszy okres.

 

 

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, pok. 7, tel. (61) 640-35-41.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!                                                                                                                                                                               

 

 

Dyrektor

   Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni

    Eugeniusz Wiśniewski

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2018-03-21 10:06:18)
Data wydarzenia : 2018-03-21
Data publikacji : 2018-03-21