Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » UWAGA NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU POWER!

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU POWER!

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV) .

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu do składania wniosków dla:

  • osób w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP, jako bezrobotne
    (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W ramach projektu POWER wśród osób bezrobotnych, spełniających ww. kryterium,  preferowane będą:

  • osoby niepełnosprawne,
  • długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie bezpośrednio po zakończonym stażu na umowę o pracę na dalszy okres.

Wnioski prosimy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.pupwrzesnia.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie PUP we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, pok. 7, tel. (61) 640-35-41. 

      

Serdecznie zapraszamy do współpracy!                                                     

 

Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy

We Wrześni

Eugeniusz Wiśniewski

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2018-03-21 09:27:36)
Data wydarzenia : 2018-03-21
Data publikacji : 2018-03-21