Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » UWAGA Pracodawco! Przedsiębiorco!

UWAGA Pracodawco! Przedsiębiorco!

UWAGA Pracodawco! Przedsiębiorco!

Zatrudnij młodego pracownika do 30-go roku życia i skorzystaj przez rok z refundacji części kosztów poniesionych na jego wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne! Uzyskaj nawet do 27 600 zł.!

Nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30-go roku życia prowadzi Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

Termin naboru wniosków: do wyczerpania posiadanych środków finansowych, zaplanowanych na realizację ww. formy wsparcia w 2017 i 2018 roku.

W związku z koniecznością wypłaty ostatniej refundacji najpóźniej do 31.12.2018 r. wnioski dotyczące organizacji tej formy aktywizacji w 2018 r. powinny być składane w ramach niniejszego naboru.

W ramach niniejszej formy aktywizacji pracodawca lub przedsiębiorca, zawiera umowę z PUP na co najmniej 24 miesiące, na podstawie której zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osobę bezrobotną do 30- go roku życia i uzyskuje przez pierwsze 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na jej wynagrodzenia, nagrody w maksymalnej kwocie 1 950 zł. miesięcznie oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy lub przedsiębiorcy w wysokości 352,17 zł. – według deklaracji w ZUS na poziomie 18,06 %.

Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez kolejne 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Pracodawca lub przedsiębiorca, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie może być beneficjentem tej formy aktywizacji. Osoba bezrobotna, która została skierowana na tę formę aktywizacji, ma możliwość podjęcia i utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 2 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, tel. (61) 640-35-55.

Druki wniosków dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy www.pupwrzesnia.pl, w zakładce dla pracodawców.

Zachęcamy do składania wniosków!

Rok 2017 jest ostatnią szansą na złożenie wniosku o refundację i skorzystanie z tej formy pomocy przez pracodawców i osoby bezrobotne!                                                    

Dyrektor

Powiatowego Urzędu  Pracy

                                                                                                          we Wrześni

   

 Eugeniusz Wiśniewski

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2017-09-01 09:53:10) , zredagowana przez: Krystian Ejsak (2017-10-03 11:00:10)
Data wydarzenia : 2017-09-01
Data publikacji : 2017-09-01