Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informacja  o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy  osoby, które otrzymywały stypendia  finansowane ze środków Funduszu Pracy od 01 stycznia 2016r. mogą wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego od tego stypendium podatki.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016r.

Jeżeli w 2016r. otrzymałeś stypendium  finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty  podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016r.

Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „ korekta zeznania”. Ponadto w części D zeznania DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód” nie wykazywać otrzymanego w 2016r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika/urząd pracy/. Jest to odpowiednio : poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016r. w poz. 48.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2017r.

Jeżeli w 2017r. otrzymałeś stypendium  finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty  podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli nie złożysz takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017r. na podstawie rocznej informacji PIT-11  wystawionej przez płatnika/ urząd pracy/. W takim przypadku pobraną przez płatnika i wykazaną w PIT-11 zaliczkę na podatek należy przenieść do zeznania podatkowego.

Nadpłatę przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3 albo na aktualny adres miejsca zamieszkania wskazany w zeznaniu (PIT). Aktualny adres miejsca zamieszkania można również wskazać w zgłoszeniu ZAP-3.

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2017-06-16 14:19:45)
Data wydarzenia : 2017-06-16
Data publikacji : 2017-06-16

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx wniosek o stwierdzenie nadpłaty (.docx 11.02kB) 2017-06-16 11.02kB Plik: wniosek o stwierdzenie nadpłaty.docx (11.02kB)POBIERZ