Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Modyfikacja planu szkoleń EFS WRPO 2017

Modyfikacja planu szkoleń EFS WRPO 2017

 

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ EFS WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór na szkolenie dla bezrobotnych w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (III)

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Oś. priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy-projekty pozakonkursowe i realizowane przez PSZ. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu realizowane będzie następujące szkolenie grupowe:

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba miejsc

Orienta-cyjny czas trwania (w godz.)

Przewidywany termin realizacji

Charakterystyka kandydatów na szkolenie

Zakres tematyczny szkolenia/ informacja o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany/rodzaj dokumentów otrzymanych po ukończeniu szkolenia
i uzyskania kwalifikacji lub uprawnień

1.

Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

ok.8

35 godz.

 

 

 

IV kwartał

 

 

- min. gimnazjalne,

Typy stosowanych wózków, budowa wózka, zagadnienia z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, zasady prawidłowej eksploatacji wózka, przygotowanie kierowcy do czynności związanych z wymianą butli, praktyczna nauka jazdy i manewrowanie osprzętem wózka, samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora. Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin zewnętrzny. Dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia jest zaświadczenie.

2.

Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego II S

ok. 4

60 godz.

IV kwartał

 

- min. gimnazjalne,

Wiadomości o dozorze technicznym, ogólne wiadomości o suwnicach, budowa suwnic, sprzęt pomocniczy, eksploatacja suwnic, awarie, ćwiczenia praktyczne. Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin zewnętrzny. Dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia jest zaświadczenie.

3.

Kadry i płace z obsługą komputera

ok. 6

120 godz.

IV kwartał

-min. średnie

wybrane zagadnienia z prawa pracy,kadry (charakterystyka zawodowa specjalisty ds. kadrowych, organizacja pracy kadrowca, zarządzanie sprawami kadrowymi, dokumentacja i ewidencja kadrowa, systemy oceniania pracowników), wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych, płace (cechy, charakterystyka i organizacja pracy specjalisty ds. płac, finanse, podatki, rozliczenia innych świadczeń, sporządzanie listy płac), z zakresu obsługi komputera: moduł przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne. Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin wewnętrzny z zakresu kadr i płac i zewnętrzny ECDL PROFILE z zakresu obsługi komputera. Dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia jest zaświadczenie.

4.

Sprzedawca z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera

ok. 6

80 godz.

IV kwartał

-min. gimnazjalne.

-umiejętność obsługi komputera

Organizacja pracy sprzedawcy, profesjonalna obsługa klienta, obsługa programu fakturującego Subiekt i zasady wystawiania faktur, obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych, techniki negocjacyjne w procesie sprzedaży, raporty i rozliczenia kasowe, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, z zakresu obsługi komputera : moduł przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne. Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin wewnętrzny z zakresu sprzedawcy z obsługą urządzeń fiskalnych i zewnętrzny ECDL PROFILE z zakresu obsługi komputera. Dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia jest zaświadczenie.

5.

Szkolenia indywidualne

ok. 5

Szkolenia te przeznaczone są dla osób o ustalonym II profilu pomocy, posiadających gwarancję zatrudnienia od pracodawcy oraz dla osób deklarujących rozpoczęcie własnej działalności. Informacje na temat szkoleń indywidualnych można uzyskać w pok. nr 16.

 

 

 

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP we Wrześni w wieku powyżej 29 roku życia ( z ustalonym II profilem pomocy), należących do jednej z poniższych grup:

  • Osoby długotrwałe bezrobotne,
  • Kobiety,
  • Osoby z niepełnosprawnościami,
  • Osoby o niskich kwalifikacjach,
  • Osoby w wieku 50 lat i więcej.

ZAPISY NA SZKOLENIE GRUPOWE ODBYWAJĄ SIĘ U DORADCÓW KLIENTA ZGODNIE Z ALFABETYCZNYM PODZIAŁEM NAZWISK.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, tel. (61) 640-35-55.

 

Września, 05.09.2017r.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni

 

Eugeniusz Wiśniewski

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2017-04-21 08:30:03) , zredagowana przez: Krystian Ejsak (2017-10-17 07:29:39)
Data wydarzenia : 2017-09-06
Data publikacji : 2017-09-06