Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Uwaga!

Uwaga!

Uprzejmie informuję, ie w 2017 roku wznowiono cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES w siedzibie tut. Urzędu na podstawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad odrą.
Jednocześniein formuję, Że w roku 20l6 r, nawiązano współpracę z Po|sko-Niemiecką Izbą Przemysłowo.HandIową (AHK Polska), która realizuje Program Prorecognition (Uznawanie kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec oraz Polski).
W związku z powyższym odbędą się cztery spotkania, które prowadzone będą:
o 01.03.2017 r. (środa) przez Panią Magda|enę Zarębę z AHK Polska oraz doradcę EURES Panią Reginę Gebhardt-Hi|le z Agentur fiir Arbeit Frankfurt (oder) w godz' 9.00 - l4.00.
o 31.05.2017r . (środa)'
o 13.09.2017r . (środa)'
o 29.ll.2017 r. (środa).
Spotkania odbywać się będą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14. osoby zainteresowane niemieckim rynkiem ptacy, poszukujący pracy oraz bezrobotni będą mogli zapoznać się z warunkami życia i pracy w Niemczech, aktualnymi ofertami pracy oraz będą mieli możliwością zadawania pytań dotyczących pracy w Niemczech.
Szczegółowych informacji udzie|a doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Pan Marcin Lewko - tel. 61 846 38 08.

Aktualność dodana przez: Krystian Ejsak (2017-02-13 10:14:34) , zredagowana przez: Dorota Stelmach (2017-02-14 08:24:45)
Data wydarzenia : 2017-02-13
Data publikacji : 2017-02-13