Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych

Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku

usług szkoleniowych

zaprasza

podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania propozycji szkoleniowych na zorganizowanie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych
w ewidencji PUP*

 

kurs „Spawanie metodą MIG i MAG”  dla grupy 12 osób.

 

Propozycję przeprowadzenia szkolenia należy złożyć w następujący sposób:

 • PISEMNIE w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, 62-300 Września,
  ul. Wojska Polskiego 2, pok. 13 (sekretariat) z adnotacją „Propozycja przeprowadzenia szkolenia w ramach rozpoznania rynku usług szkoleniowych”.

  Formularz propozycji szkoleniowej wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dostępny jest w załącznikach – pliki do pobrania.

  Termin składania upływa 04 października 2016 r. roku o godzinie 1500.
  Propozycje otrzymane po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni będzie się kontaktował tylko z wybraną instytucją szkoleniową.

  Złożenie propozycji szkoleniowej nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy/ wnioskiem
  o powierzenie.

  Przy wyborze instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń ocenie będą podlegać kryteria opisane w szczegółowym opisie usług szkoleniowych.

  Ponadto PUP we Wrześni zastrzega możliwość unieważnienia procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych bez podania przyczyny na każdym etapie jej przeprowadzania.

   

   

   

   

   

  *Rozpoznania rynku dokonuje się na mocy przepisu art. 40, ust. 2d Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.).

Autor: Beata Gomuła
Strona dodana przez: Beata Gomuła (2016-09-27 08:22:50)
Zredagowana przez: Beata Gomuła (2016-10-12 14:43:30)