Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych

Prawa bezrobotnych

Bezrobotny ma prawo do:

  • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiada miejsca zameldowania, w powiatowym urzędzie pracy, na którego terenie działania przebywa.
  • korzystania z usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy, szkoleń, doradztwa zawodowego , informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz innych form pomocy wynikających z ustawy
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego i innych świadczeń określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, pod warunkiem spełnienia ustawowych warunków do przyznania tych świadczeń
  • otrzymywania zaświadczeń o danych dotyczących rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i wysokości pobieranych świadczeń
  • otrzymywania informacji o uprawnieniach i obowiązkach osoby bezrobotnej o przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2014-07-25 11:50:08)