Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

 

Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Ustawodawca wyróżnia następujące rodzaje prac interwencyjnych:

Lp.

Czas trwania prac interwencyjnych

Wysokość refundacji

w przeliczeniu na

1 osobę

Adresaci

1.

do 6 miesięcy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

maksymalnie kwota zasiłku i składka na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty w przeliczeniu na pełny wymiar czasu

- 6 refundacji

Osoby:

- bezrobotne

2.

do 6 miesięcy zatrudnienie w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

Maksymalnie połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę i składka na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty

- 6 refundacji

Osoby:

- bezrobotne

3.

do 12 miesięcy zatrudnienie w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

Maksymalnie minimalne wynagrodzenie za pracę              i składka na ubezpieczenia społeczne za co drugi miesiąc zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu

- 6 refundacji

Osoby:

- bezrobotne

 

 

Pracodawca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

Lp.

Czas trwania prac interwencyjnych

Wysokość refundacji

w przeliczeniu na

1 osobę

Adresaci

4.

do 12 miesięcy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

maksymalnie kwota zasiłku i składka na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty w przeliczeniu na pełny wymiar czasu

- 12 refundacji

Osoby:

- bezrobotne

5.

do 18 miesięcy zatrudnienie ww pełnym wymiarze czasu pracy

Maksymalnie minimalne wynagrodzenie za pracę i składka na ubezpieczenia społeczne za co drugi miesiąc zatrudnienia

- 9 refundacji

Osoby:

- bezrobotne

Pracodawca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji

Lp.

Czas trwania prac interwencyjnych

Wysokość refundacji

w przeliczeniu na

1 osobę

Adresaci

6.

do 12 miesięcy

- za każdy miesiąc w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki ZUS jeżeli kierowani są bezrobotni którzy nabyli prawa doświadczenia przedemerytalnego

- za każdy miesiąc w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki ZUS jeżeli kierowani są bezrobotni którzy nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Osoby:

- bezrobotne powyżej 50 roku życia

7.

do 4 lat

W ww. wysokościach za co drugi miesiąc zatrudnienia

- 24 refundacje

Osoby:

- bezrobotne powyżej 50 roku życia

Pracodawca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji

 

Kontakt telefoniczny: (61) 640 35 58

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 2 ust.1, pkt 26; art. 51 ust. 1-9; art. 56 ust. 1- 6; art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864),

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:00)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 13:47:42)