Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych

Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych

 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w ramach procedury rozpoznania rynku

usług szkoleniowych

zaprasza

podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania propozycji szkoleniowych na zorganizowanie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji PUP*

  1. kurs „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych wysokiego składowania z wymianą butli gazowych ” dla grupy 15 osób;
  2. kurs „Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (II S)” dla grupy 8 osób.


Propozycję przeprowadzenia szkolenia należy złożyć w następujący sposób:

PISEMNIE w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 2, pok. 13 (sekretariat) z adnotacją „Propozycja przeprowadzenia szkolenia w ramach rozpoznania rynku usług szkoleniowych”.

Formularz propozycji szkoleniowej wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dostępny jest w załącznikach – pliki do pobrania.

Termin składania upływa 20 listopada 2015 roku o godzinie 12:00. Propozycje otrzymane po ww. terminie nie będzie podlegać ocenie.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni będzie się kontaktował tylko z wybraną instytucją szkoleniową.

Złożenie propozycji szkoleniowej nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy/ wnioskiem o powierzenie.

Przy wyborze instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń ocenie będą podlegać kryteria opisane w szczegółowym opisie usług szkoleniowych.

Ponadto PUP we Wrześni zastrzega możliwość unieważnienia procedury rozpoznania rynku usług szkoleniowych bez podania przyczyny na każdym etapie jej przeprowadzania.

 

 

Autor: Beata Gomuła
Strona dodana przez: Beata Gomuła (2015-11-13 09:14:47)
Zredagowana przez: Beata Gomuła (2015-11-24 14:52:02)