Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Cele PUP

Cele PUP

Cele na 2017 rok

 

Główne cele i zadania Urzędu określone są w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym oraz „Planie działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania”, który sporządzany jest na każdy rok i osiągane są w sposób zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi oraz przepisami prawa wewnętrznego.

W zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej Urząd realizuje następujące cele:

  1. pełne i produktywne zatrudnienie,
  2. rozwój zasobów ludzkich,
  3. osiągnięcie wysokiej jakości pracy,
  4. wzmocnienie integracji oraz solidarności społecznej,
  5. zwiększenie mobilności na rynku pracy.

Inne cele Urzędu to:

  1. stałe podnoszenie jakości świadczonych usług,
  2. celowe, rzetelne, gospodarne i legalne prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,
  3. rozwój zawodowy pracowników Urzędu,
  4. wzmocnienie pozytywnego wizerunku Urzędu.

 

Lp.

Cele na 2017

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Mierniki określające stopień wykonania celu

Komórka organizacyjna, pracownicy odpowiedzialni za wykonanie zadania

Nazwa miernika

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku

1.

Promocja zatrudnienia

Prace interwencyjne (refundacja 975 zł przez okres 6 miesięcy
z gwarancją dalszego zatrudnienia na okres
3 miesięcy)

Liczba osób objętych aktywizacją

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAZ

 

Roboty publiczne (refundacja 1.760 zł przez okres 4 miesięcy
z gwarancją dalszego zatrudnienia dla
 75% osób)

Liczba osób objętych aktywizacją

25

Staże (średni okres trwania 5– 7 miesięcy)

Liczba osób objętych aktywizacją

350

Szkolenia

Liczba osób objętych aktywizacją

150

Bony szkoleniowe

Lista osób objętych aktywizacją

24

 

 

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (średnia wartość dotacji

18.000 - 20.000 zł)

Liczba osób objętych aktywizacją

75

CAZ

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (średnia wartość 18.000 - 20.000 zł)

Liczba osób objętych aktywizacją

20

Prace społecznie użyteczne (okres trwania 20 tygodni)

Liczba osób objętych aktywizacją

30

Bony na zasiedlenie

Lista osób objętych aktywizacją

6

Krajowe oferty pracy

 

Liczba ofert pracy

 

3000

Oferty pracy w ramach EURES

Liczba ofert pracy

500

Wizyty u

pracodawców

Liczba wizyt

40

 

Organizacja Giełd Pracy

 

Liczba Giełd Pracy

30

 

 

Porady zawodowe

Liczba osób korzystających z porad

1200

CAZ

 

 

 

 

Informacje o zawodach

Liczba osób korzystających
 z  informacji

1800

2.

Pełne i efektywne wykorzystanie środków Funduszu Pracy przyznanych PUP Września na realizację programów na rzecz promocji i zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w ramach algorytmu)
w 2017 r.

Bieżące monitorowanie wydatków i wskaźników na poszczególne formy aktywizacji zawodowej finansowane z algorytmu FP w 2017 r.

Ilość przeglądów monitorujących wydatki i wskaźniki

4

3.

Pozyskanie środków na realizację projektu w ramach POWER na 2017 r.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POWER

na 2017 r.

Ilość opracowanych wniosków o dofinansowanie

1

4.

Pełne i efektywne wykorzystanie dodatkowych środków przyznanych PUP Września na realizację projektu w ramach POWER

Bieżące monitorowanie wydatków i wskaźników na poszczególne formy aktywizacji zawodowej finansowane w ramach projektu w ramach POWER

w 2017 r.

Ilość przeglądów monitorujących wydatki (w ramach składanych wniosków o płatność) i wskaźniki

4

CAZ

5.

Pozyskanie środków na realizację projektu w ramach WRPO na 2017 r.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO

na 2017 r.

Ilość opracowanych wniosków o dofinansowanie

1

6.

Pełne i efektywne wykorzystanie dodatkowych środków przyznanych PUP Września na realizację projektu w ramach WRPO

na 2017 r.

Bieżące monitorowanie wydatków i wskaźników na poszczególne formy aktywizacji zawodowej finansowane w ramach projektu w ramach WRPO

w 2017 r.

Ilość przeglądów monitorujących wydatki (w ramach składanych wniosków o płatność) i  wskaźniki

4

7.

Wystąpienie do MPiPS
o przyznanie dodatkowych środków FP z rezerwy Ministra na realizację programu rynku pracy na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 r.

Opracowanie wniosku o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na realizację programu rynku pracy na terenie powiatu wrzesińskiego w 2017 r.

 

Ilość opracowanych wniosków o przyznanie dodatkowych środków FP

1

8.

Pełne i efektywne wykorzystanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra przyznanych PUP Września na realizację programu rynku pracy (w przypadku pozyskania dodatkowych środków) w 2017 r.

Bieżące monitorowanie wydatków i wskaźników na poszczególne formy aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków FP pozyskanych z rezerwy MPiPS w 2017 r.

Ilość przeglądów monitorujących wydatki i wskaźniki

2

 

 

 

 

 

 

 

CAZ

 

 

 

Autor: Krystian Ejsak
Strona dodana przez: Krystian Ejsak (2016-09-02 08:15:45)
Zredagowana przez: Krystian Ejsak (2017-05-09 11:47:24)