Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Inne formy wsparcia » Bony zatrudnieniowe

Bony zatrudnieniowe

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. Stanowi on gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Refundacja obejmuje 12 miesięcy i jest przyznawana w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Informujemy, że ww. forma wsparcia nie będzie realizowana w 2014 roku w PUP we Wrześni.

 

Podstawa prawna:

art. 66m ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 149)

Autor: Maciej Sobolewski
Strona dodana przez: Maciej Sobolewski (2014-08-21 13:10:27)
Zredagowana przez: Maciej Sobolewski (2015-03-10 13:07:24)