Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » "WRPO"

"WRPO"

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I).


Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez PSZ.


Celem projektu jest wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim.


Dofinansowanie projektu z UE: 1 382 299,75 zł.


Okres realizacji projektu: 01.07.2015 r. – 30.06.2016 r.


Liczba uczestników projektu: 164 osób bezrobotnych (96 kobiet) z powiatu
wrzesińskiego.


Planowane zadania (formy wsparcia):

1. Pośrednictwo pracy,
2. Poradnictwo zawodowe,
3. Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 47 osób,
4. Organizacja staży dla 102 osób,
5. Organizacja szkoleń dla 15 osób.
 

 

 

Autor: Maciej Sobolewski
Strona dodana przez: Maciej Sobolewski (2015-08-11 13:03:04)
Zredagowana przez: Krystian Ejsak (2016-04-20 13:16:00)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Realizacja projektu wrpo (.pdf 265.75kB) 2016-04-20 265.75kB Plik: Realizacja projektu wrpo.pdf (265.75kB)POBIERZ