Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » "POWER III"

"POWER III"

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III).

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających  bez pracy na regionalnym rynku pracy, 
Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielone z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych
do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim.

Wartość projektu: 2 318 902,38 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 954 370,93 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Liczba uczestników projektu: 294 osób bezrobotnych (171 kobiet) należących do I lub II profilu pomocy z powiatu wrzesińskiego.

Planowane zadania (formy wsparcia):

  1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe dla wszystkich uczestników projektu,
  2. Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 26 osób,
  3. Organizacja staży dla 170 osób,
  4. Organizacja szkoleń dla 68 osób,
  5. Przyznanie bonu szkoleniowego dla 24 osób,
  6. Udzielenie bonu na zasiedlenie dla 6 osób.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków na poszczególne formy wsparcia realizowane w ramach projektu są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.pupwrzesnia.pl

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

Autor: Krystian Ejsak
Strona dodana przez: Krystian Ejsak (2017-02-22 12:46:21)
Zredagowana przez: Krystian Ejsak (2017-05-30 07:14:41)