Aktualności

wersja do druku
2008-02-08

Szkolenia dla bezrobotnych.

W bieżącym roku tutejszy Urząd planuje zorganizowanie 15 szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych.

Szkolenia dla bezrobotnych.

 W bieżącym roku tutejszy Urząd planuje zorganizowanie 15 szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych.

 

 

1. ABC prowadzenia działalności gospodarczej.

Liczba miejsc: grupy 10 osobowe. Liczba grup uzależniona jest od  ilości osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Przewidywany termin szkolenia: na bieżąco w ciągu  roku (orientacyjna liczba godzin - 90 ).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

 • szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zapisy przyjmowane są od lutego br.

 

2. Język angielski w stopniu podstawowym dla osób w wieku ponad 25 lat.

Liczba miejsc: 12.

Przewidywany termin szkolenia: marzec –  czerwiec (orientacyjna liczba godzin - 72 ).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

 • szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób, ubiegających się o  zatrudnienie za granicą.

Rekrutacja została zakończona.

3. Język angielski w stopniu podstawowym dla osób w wieku poniżej 25 lat.

Liczba miejsc: 12.

Przewidywany termin szkolenia: marzec –  kwiecień (orientacyjna liczba godzin - 72 ).

 • szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób, ubiegających się o  zatrudnienie za granicą.

 

Rekrutacja została zakończona.

4. Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym.

Liczba miejsc: 12..

Przewidywany termin szkolenia: kwiecień –  czerwiec (orientacyjna liczba godzin - 310).

wykształcenie  minimum podstawowe,

 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z uprawdopodobnieniem  zatrudnienia.

 

Rekrutacja została zakończona. 

 

5. Księgowość komputerowa..

Liczba miejsc: 15.

Przewidywany termin szkolenia: kwiecień –  maj (orientacyjna liczba godzin - 120).

wykształcenie  minimum średnie,

 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z uprawdopodobnieniem  zatrudnienia.

 

Rekrutacja została zakończona.

 

6 . Operator obrabiarek sterowanych numerycznie..

Liczba miejsc: 2 grupy po 10 osób.

Przewidywany termin szkolenia: : I grupa – maj, II grupa – czerwiec (orientacyjna liczba godzin - 80)

wykształcenie  minimum podstawowe,

 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia.

 

Rekrutacja została zakończona. 

 

7. Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych..

Liczba miejsc:  15.

Przewidywany termin szkolenia: : maj (orientacyjna liczba godzin - 67).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

wykształcenie  minimum podstawowe,

 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z uprawdopodobnieniem  zatrudnienia.

Rekrutacja została zakończona. 

 

8 . Obsługa urządzeń do 1 KV.

 

Liczba miejsc: 10.

Przewidywany termin szkolenia: : czerwiec (orientacyjna liczba godzin - 30).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

wykształcenie  minimum zawodowe elektryczne lub pokrewne,

w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia.

 

Zapisy przyjmowane są od lutego br.

 

9. Obsługa fiskalnych urządzeń sklepowych.

Liczba miejsc: 12.

Przewidywany termin szkolenia: : czerwiec (orientacyjna liczba godzin - 50).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

wykształcenie  minimum podstawowe,

 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z uprawdopodobnieniem   zatrudnienia.

 

Rekrutacja została zakończona.

 

10. Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych.

Liczba miejsc: 2 grupy po 15 osób.

Przewidywany termin szkolenia: : I grupa – wrzesień, II grupa – październik

(orientacyjna liczba godzin - 67).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

wykształcenie  minimum podstawowe,

 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z uprawdopodobnieniem   zatrudnienia.

 

Zapisy przyjmowane są od czerwca br.

 

11. Wizaż i charakteryzacja.

Liczba miejsc: 10.

Przewidywany termin szkolenia: : wrzesień (orientacyjna liczba godzin - 120).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

wykształcenie  minimum zawodowe,

 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia.

 

Zapisy przyjmowane są od czerwca br.

 

12. Aktywny na rynku pracy :

 

Liczba miejsc: 2 grupy po 10 - 12 osób.

Przewidywany termin szkolenia: :  I grupa – październik, II grupa – grudzień (orientacyjna liczba godzin - 55).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

wykształcenie  minimum podstawowe,

 • szkolenie przeznaczone jest dla osób, które maja trudności w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

Zapisy przyjmowane są od czerwca br.

 

13. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Liczba miejsc: 15.

Przewidywany termin szkolenia: listopad (orientacyjna liczba godzin - 120).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

wykształcenie  minimum zawodowe,

 • szkolenie przeznaczony jest dla osób posiadających predyspozycje do pracy w charakterze opiekuna.

 

Zapisy przyjmowane są od czerwca br.

 

14. Kurs kroju i szycia.

 

Liczba miejsc: 8.

Przewidywany termin szkolenia: : listopad (orientacyjna liczba godzin - 60).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

wykształcenie  minimum podstawowe,

szkolenie przeznaczony jest dla osób posiadających predyspozycje do pracy w charakterze opiekuna.

 

Zapisy przyjmowane są od czerwca br.

 

15. Obsługa fiskalnych urządzeń sklepowych.

Liczba miejsc: 12.

Przewidywany termin szkolenia: : grudzień (orientacyjna liczba godzin - 50).

Charakterystyka kandydatów na szkolenie:

wykształcenie  minimum podstawowe,

 • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z uprawdopodobnieniem zatrudnienia.

 

Zapisy przyjmowane są od czerwca br.

 

Powiatowy Urząd Pracy  kieruje na szkolenia grupowe osoby, które:

 

 • zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy nie  posiadają kwalifikacji zawodowych, zachodzi konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • nastąpiła utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, lub występuje brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w planie szkoleń,
 • aktywnie poszukują pracy przy wsparciu pośredników pracy,
 • złożyły wniosek na szkolenie grupowe (sala nr 6).

W przypadku gdy liczba kandydatów na szkolenie grupowe przekracza liczbie miejsc, o zakwalifikowaniu decydują dodatkowe kryteria:

 • czas pozostawania bez pracy (okres ostatniej rejestracji),
 • data wpływu wniosku na szkolenie grupowe.

 

Ponadto pierwszeństwo w kierowaniu na szkolenia maja osoby, które nie korzystały w okresie ostatniej rejestracji ze szkoleń finansowanych przez Urząd.

 

Plan szkoleń grupowych może być modyfikowany pod potrzeby lokalnego rynku pracy. 

 

SZKOLENIA INDYWIDUALNE 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni  informuje również, że zgodnie z  art. 40 ust. 3 ww. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  Dyrektor Urzędu z upoważnienia Starosty kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej a koszt tego szkolenia nie przekroczy 200% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Spełniony powinien być także  przynajmniej jeden z  warunków o których mówi art. 40 ust. 1

 

Informacje na temat szkoleń indywidualnych można uzyskać w  pok. nr 15.

Menu

Masz pytanie?

Poszukaj odpowiedzi wśród
często zadawanych pytań (FAQ)

więcej

Newsletter - nowe oferty

Wybierz kategorię ofert pracy

[x] zamknij

Wypisz się z newsletter'a >

Statystyki bezrobocia

Polecamy