Aktualności

wersja do druku
2013-05-27

Rejestracja przez Internet

 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, iż od 27 maja 2013 r. została uruchomiona nowa usługa polegająca na możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.


Rejestracji można dokonać w dwojaki sposób: 
1. Osoba, która posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, może dokonać rejestracji bez konieczności osobistego zgłoszenia się w urzędzie pracy. Ww. rejestracja wymaga dołączenia wszystkich zeskanowanych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do rejestracji. 
2. W przypadku osób, które nie dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP procedura rejestracji następuje z dniem osobistego zgłoszenia się na wizytę do rejestracji wraz z kompletem dokumentów wymaganych przy rejestracji. 

Po wybraniu opcji E-Rejestracja należy wypełnić wszystkie pola formularza. Po jego wypełnieniu należy sprawdzić poprawność danych, w przypadku błędu należy dokonać korekty. 

Po dokonaniu rejestracji przez Internet, system wyznaczy najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca informację dotyczącą potwierdzonego terminu wraz z datą i godziną zgłoszenia w urzędzie. 

W przypadku niestawienia się w urzędzie na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym czasie lub nie przedłożenia wymaganych do rejestracji dokumentów wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte. 

Rejestracji osób ubiegających się o zarejestrowanie jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia prawdziwości przekazanych danych. (podstawa prawna § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy- Dz. U. z 2012 r. nr 1299) 

 

Rejestracja elektroniczna

Menu

Masz pytanie?

Poszukaj odpowiedzi wśród
często zadawanych pytań (FAQ)

więcej

Newsletter - nowe oferty

Wybierz kategorię ofert pracy

[x] zamknij

Wypisz się z newsletter'a >

Statystyki bezrobocia

Polecamy