Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 46293
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4991
Przyznanie statusu bezrobotnego 3758
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2988
Utrata statusu bezrobotnego 3126
Utrata statusu poszukującego pracy 2971
Rejestracja bezrobotnych 9734
Rejestracja przez Internet 4632
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3014
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6390
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5939
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4229
Rejestracja poszukujących pracy 4528
Rejestracja przez Internet 3608
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2734
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4534
Prawa bezrobotnych 3164
Prawa poszukujących pracy 2978
Obowiązki bezrobotnych 3788
Obowiązki poszukujących pracy 2768
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8708
Pośrednictwo pracy krajowe 2926
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2557
Poradnictwo zawodowe 2927
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3025
Staże 5673
Staże 8685
Bony stażowe 4189
Prace interwencyjne 2916
Roboty publiczne 2798
Prace społecznie użyteczne 3327
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6777
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3607
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5339
Szkolenia w trybie indywidualnym 5460
Szkolenia w trybie grupowym 3266
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 2838
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3003
Pożyczki szkoleniowe 3415
Bony szkoleniowe 2825
Inne formy wsparcia 2792
Bony zatrudnieniowe 3065
Bony na zasiedlenie 3815
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3148
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2550
Świadczenia aktywizacyjne 2997
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3544
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3343
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10729
Wysokość świadczeń pieniężnych 5688
Zasiłek dla bezrobotnych 7242
Ubezpieczenie zdrowotne 2850
Dodatek aktywizacyjny 5387
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3394
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2608
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3536
Inne finansowe formy wsparcia 5170
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2691
Dokumenty do pobrania 15215
Agencje zatrudnienia 3528
Inne informacje 3400
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4582
Publikacje 3039
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 29663
Zgłoszenie oferty pracy 7995
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6132
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4027
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3304
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3205
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2666
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2770
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9801
Pośrednictwo pracy krajowe 3333
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2574
Poradnictwo zawodowe 2644
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 5644
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3005
Staże 16300
Staże 14788
Bony stażowe 5437
Prace interwencyjne 3290
Roboty publiczne 2959
Prace społecznie użyteczne 3374
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5150
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) 2941
Zwolnienia grupowe 2819
Inne formy wsparcia 3112
Bony zatrudnieniowe 3047
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3671
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2617
Świadczenie aktywizacyjne 2941
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3627
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3566
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia 1498
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3021
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3403
Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców 2604
Zezwolenie na pracę cudzoziemca 1826
Dokumenty do pobrania 16244
Inne informacje 3210
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3084
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
BIP 18815
Kontakt do urzędu pracy 32723
Działalność Urzędu 769
Misja PUP 577
Cele PUP 645
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3933
Usługi elektroniczne dostępne w module praca.gov.pl 3298
Programy 4707
Gwarancje dla Młodzieży 3845
Projekty EFS 6392
Realizowane 3733
"WRPO II" 612
"POWER II" 602
"WRPO III" 204
"POWER III" 205
Zakończone 3757
"Człowiek Najlepszą Inwestycją" 4075
"Kadra Plus" 3811
"WRPO" 1890
"POWER" 1711
Analizy i statystyki 9989
Dane statystyczne 5440
Stopa bezrobocia 8360
Wysokość zasiłków i stypendiów 10243
Sprawozdania 4059
Udzielona pomoc publiczna 3081
Sytuacja na rynku pracy 5086
Wykonanie planów finansowych 3155
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 1650
Powiatowa Rada Zatrudnienia 4103
Przydatne linki 4059
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3262
Zamówienia publiczne 4931
2014 13167
Inne zamówienia 25331
Zakup druków 985
Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP 2168
kurs „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla grupy 15 osób - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 3395
Zakup materiałów promocyjnych 3323
Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2014 r. 3414
ABC prowadzenia działalności gospodarczej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2576
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2001
Spawanie metodą MIG i MAG” dla grupy 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1777
"Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 1468
Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1438
Pracownik logistyki magazynowej z obsługą kasy fiskalnej - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1841
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych - Szkolenie barmańskie 795
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 3 osób 512
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 4 osób 658
Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 582
Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych 705
Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej dla 16 osób - rozeznanie rynku 577
Świadczenie usług pocztowych 452
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną 208
kurs Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną uzupełniającą dla 1 osoby bezrobotnej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 156
Badania lekarskie bezrobotnych 148
Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 105
Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępna przyspieszoną- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 107
Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 65