Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 54122
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5868
Przyznanie statusu bezrobotnego 4368
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3563
Utrata statusu bezrobotnego 3672
Utrata statusu poszukującego pracy 3463
Rejestracja bezrobotnych 11554
Rejestracja przez Internet 5621
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3544
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7467
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6845
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4752
Rejestracja poszukujących pracy 5320
Rejestracja przez Internet 4233
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3229
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5395
Prawa bezrobotnych 3781
Prawa poszukujących pracy 3497
Obowiązki bezrobotnych 4497
Obowiązki poszukujących pracy 3288
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10369
Pośrednictwo pracy krajowe 3439
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3023
Poradnictwo zawodowe 3419
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3557
Staże 6368
Staże 9653
Bony stażowe 4724
Prace interwencyjne 3444
Roboty publiczne 3274
Prace społecznie użyteczne 3771
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7947
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4122
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6333
Szkolenia w trybie indywidualnym 6310
Szkolenia w trybie grupowym 3907
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 3320
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3529
Pożyczki szkoleniowe 3909
Bony szkoleniowe 3350
Inne formy wsparcia 3316
Bony zatrudnieniowe 3570
Bony na zasiedlenie 4428
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3515
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2959
Świadczenia aktywizacyjne 3553
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3987
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3780
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12825
Wysokość świadczeń pieniężnych 6587
Zasiłek dla bezrobotnych 8404
Ubezpieczenie zdrowotne 3448
Dodatek aktywizacyjny 6179
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4001
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3044
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4181
Inne finansowe formy wsparcia 6272
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3180
Dokumenty do pobrania 18098
Agencje zatrudnienia 4165
Inne informacje 4062
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5449
Publikacje 3558
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36042
Zgłoszenie oferty pracy 9476
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7274
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4650
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3922
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3735
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3113
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3230
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11665
Pośrednictwo pracy krajowe 4095
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3022
Poradnictwo zawodowe 3163
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 6581
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3517
Staże 18869
Staże 16811
Bony stażowe 6158
Prace interwencyjne 3860
Roboty publiczne 3445
Prace społecznie użyteczne 3832
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5901
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) 3373
Zwolnienia grupowe 3265
Inne formy wsparcia 3667
Bony zatrudnieniowe 3556
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 4173
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 3058
Świadczenie aktywizacyjne 3451
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 4070
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 4052
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia 2146
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3744
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4271
Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców 3578
Zezwolenie na pracę cudzoziemca 2694
Dokumenty do pobrania 20238
Inne informacje 3801
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3642
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
BIP 20094
Kontakt do urzędu pracy 39915
Działalność Urzędu 1720
Misja PUP 1440
Cele PUP 1552
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4520
Usługi elektroniczne dostępne w module praca.gov.pl 3939
Programy 5642
Gwarancje dla Młodzieży 4531
Projekty EFS 8671
Realizowane 4562
"WRPO III" 922
"POWER III" 912
Zakończone 4453
"Człowiek Najlepszą Inwestycją" 4701
"Kadra Plus" 4505
"WRPO" 2586
"POWER" 2374
"WRPO II" 1337
"POWER II" 1320
Analizy i statystyki 12136
Dane statystyczne 6696
Stopa bezrobocia 10081
Wysokość zasiłków i stypendiów 12817
Sprawozdania 4866
Udzielona pomoc publiczna 3741
Sytuacja na rynku pracy 5970
Wykonanie planów finansowych 3823
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 2272
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4948
Przydatne linki 4794
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3877
Zamówienia publiczne 5823
2014 17537
Inne zamówienia 41616
Zakup druków 1664
Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP 2888
kurs „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla grupy 15 osób - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 3968
Zakup materiałów promocyjnych 3900
Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2014 r. 3962
ABC prowadzenia działalności gospodarczej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 3153
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2579
Spawanie metodą MIG i MAG” dla grupy 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2347
"Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2003
Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1968
Pracownik logistyki magazynowej z obsługą kasy fiskalnej - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2401
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych - Szkolenie barmańskie 1375
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 3 osób 918
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 4 osób 1170
Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1136
Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych 1290
Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej dla 16 osób - rozeznanie rynku 1116
Świadczenie usług pocztowych 1141
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną 1158
kurs Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną uzupełniającą dla 1 osoby bezrobotnej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 622
Badania lekarskie bezrobotnych 990
Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 595
Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępna przyspieszoną- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 579
Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 615
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 471
Spawanie metodą MIG i MAG - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 377
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych : Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, Kadry i płace z obsł. komputera, Sprzedawca z obsł. urządzeń fiskalnych i komputera, Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS 348
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępna przyspieszoną dla 1 osoby- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 269
rozeznanie rynku usług szkoleniowych- licencja maszynisty dla 1 osoby 156
rozeznanie rynku - kurs języka niemieckiego na poziomie A1 ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawniczej dla 1 osoby 149
rozeznanie rynku- 1. kurs prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną pełną dla 1 osoby; 2. kurs Prawo jazdy kat. c z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby; 3. Prawo jazdy kat. c dla 1 osoby 144