Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 50592
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5471
Przyznanie statusu bezrobotnego 4080
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3293
Utrata statusu bezrobotnego 3411
Utrata statusu poszukującego pracy 3224
Rejestracja bezrobotnych 10734
Rejestracja przez Internet 5149
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3287
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7012
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6448
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4513
Rejestracja poszukujących pracy 4937
Rejestracja przez Internet 3926
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3002
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4984
Prawa bezrobotnych 3489
Prawa poszukujących pracy 3254
Obowiązki bezrobotnych 4175
Obowiązki poszukujących pracy 3035
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9572
Pośrednictwo pracy krajowe 3181
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2789
Poradnictwo zawodowe 3175
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3304
Staże 6047
Staże 9239
Bony stażowe 4487
Prace interwencyjne 3189
Roboty publiczne 3050
Prace społecznie użyteczne 3560
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7385
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3898
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5870
Szkolenia w trybie indywidualnym 5917
Szkolenia w trybie grupowym 3591
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 3088
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3279
Pożyczki szkoleniowe 3681
Bony szkoleniowe 3102
Inne formy wsparcia 3071
Bony zatrudnieniowe 3331
Bony na zasiedlenie 4126
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3333
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2769
Świadczenia aktywizacyjne 3284
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3806
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3585
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11808
Wysokość świadczeń pieniężnych 6187
Zasiłek dla bezrobotnych 7946
Ubezpieczenie zdrowotne 3174
Dodatek aktywizacyjny 5823
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3706
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2828
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3900
Inne finansowe formy wsparcia 5725
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2985
Dokumenty do pobrania 16768
Agencje zatrudnienia 3867
Inne informacje 3756
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5054
Publikacje 3313
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 33054
Zgłoszenie oferty pracy 8893
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6812
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4391
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3638
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3485
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2869
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3004
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10740
Pośrednictwo pracy krajowe 3687
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2778
Poradnictwo zawodowe 2891
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 6059
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3253
Staże 17756
Staże 15955
Bony stażowe 5824
Prace interwencyjne 3573
Roboty publiczne 3192
Prace społecznie użyteczne 3603
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5564
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) 3155
Zwolnienia grupowe 3025
Inne formy wsparcia 3375
Bony zatrudnieniowe 3302
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3931
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2829
Świadczenie aktywizacyjne 3173
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3854
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3832
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia 1848
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3343
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3790
Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców 3071
Zezwolenie na pracę cudzoziemca 2240
Dokumenty do pobrania 18424
Inne informacje 3493
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3362
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
BIP 19511
Kontakt do urzędu pracy 36872
Działalność Urzędu 1276
Misja PUP 996
Cele PUP 1096
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4234
Usługi elektroniczne dostępne w module praca.gov.pl 3606
Programy 5191
Gwarancje dla Młodzieży 4245
Projekty EFS 7747
Realizowane 4174
"WRPO III" 547
"POWER III" 560
Zakończone 4120
"Człowiek Najlepszą Inwestycją" 4372
"Kadra Plus" 4171
"WRPO" 2245
"POWER" 2032
"WRPO II" 994
"POWER II" 977
Analizy i statystyki 11261
Dane statystyczne 6084
Stopa bezrobocia 9328
Wysokość zasiłków i stypendiów 12081
Sprawozdania 4515
Udzielona pomoc publiczna 3387
Sytuacja na rynku pracy 5554
Wykonanie planów finansowych 3505
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 1968
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4564
Przydatne linki 4442
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3591
Zamówienia publiczne 5439
2014 16467
Inne zamówienia 34899
Zakup druków 1339
Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP 2548
kurs „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla grupy 15 osób - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 3702
Zakup materiałów promocyjnych 3614
Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2014 r. 3702
ABC prowadzenia działalności gospodarczej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2887
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2297
Spawanie metodą MIG i MAG” dla grupy 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2066
"Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 1738
Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1694
Pracownik logistyki magazynowej z obsługą kasy fiskalnej - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2110
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych - Szkolenie barmańskie 1079
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 3 osób 721
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 4 osób 942
Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 875
Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych 1021
Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej dla 16 osób - rozeznanie rynku 849
Świadczenie usług pocztowych 820
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną 612
kurs Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną uzupełniającą dla 1 osoby bezrobotnej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 361
Badania lekarskie bezrobotnych 515
Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 353
Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępna przyspieszoną- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 349
Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 324
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 183
Spawanie metodą MIG i MAG - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 124
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych : Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, Kadry i płace z obsł. komputera, Sprzedawca z obsł. urządzeń fiskalnych i komputera, Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS 134
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępna przyspieszoną dla 1 osoby- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 36