Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 47468
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5130
Przyznanie statusu bezrobotnego 3854
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3077
Utrata statusu bezrobotnego 3212
Utrata statusu poszukującego pracy 3059
Rejestracja bezrobotnych 10018
Rejestracja przez Internet 4785
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3092
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6574
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6104
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4315
Rejestracja poszukujących pracy 4640
Rejestracja przez Internet 3708
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2806
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4679
Prawa bezrobotnych 3271
Prawa poszukujących pracy 3058
Obowiązki bezrobotnych 3921
Obowiązki poszukujących pracy 2859
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8991
Pośrednictwo pracy krajowe 3012
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2625
Poradnictwo zawodowe 3015
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3114
Staże 5790
Staże 8855
Bony stażowe 4294
Prace interwencyjne 3022
Roboty publiczne 2878
Prace społecznie użyteczne 3402
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6970
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3713
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5489
Szkolenia w trybie indywidualnym 5604
Szkolenia w trybie grupowym 3366
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 2917
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3082
Pożyczki szkoleniowe 3499
Bony szkoleniowe 2901
Inne formy wsparcia 2902
Bony zatrudnieniowe 3150
Bony na zasiedlenie 3901
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3202
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2609
Świadczenia aktywizacyjne 3098
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3638
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3429
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11053
Wysokość świadczeń pieniężnych 5848
Zasiłek dla bezrobotnych 7455
Ubezpieczenie zdrowotne 2953
Dodatek aktywizacyjny 5526
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3491
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2662
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3661
Inne finansowe formy wsparcia 5347
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2805
Dokumenty do pobrania 15646
Agencje zatrudnienia 3626
Inne informacje 3514
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4737
Publikacje 3122
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 30802
Zgłoszenie oferty pracy 8319
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6388
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4132
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3431
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3290
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2725
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2846
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10102
Pośrednictwo pracy krajowe 3427
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2642
Poradnictwo zawodowe 2716
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 5775
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3077
Staże 16762
Staże 15129
Bony stażowe 5587
Prace interwencyjne 3386
Roboty publiczne 3041
Prace społecznie użyteczne 3448
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5299
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) 3004
Zwolnienia grupowe 2889
Inne formy wsparcia 3195
Bony zatrudnieniowe 3141
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3762
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2686
Świadczenie aktywizacyjne 3007
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3710
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3654
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia 1608
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3133
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3540
Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców 2769
Zezwolenie na pracę cudzoziemca 1964
Dokumenty do pobrania 16916
Inne informacje 3307
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3171
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
BIP 19033
Kontakt do urzędu pracy 34013
Działalność Urzędu 933
Misja PUP 706
Cele PUP 809
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4036
Usługi elektroniczne dostępne w module praca.gov.pl 3395
Programy 4876
Gwarancje dla Młodzieży 3990
Projekty EFS 7151
Realizowane 3881
"WRPO III" 310
"POWER III" 311
Zakończone 3893
"Człowiek Najlepszą Inwestycją" 4177
"Kadra Plus" 3943
"WRPO" 2020
"POWER" 1824
"WRPO II" 746
"POWER II" 736
Analizy i statystyki 10495
Dane statystyczne 5688
Stopa bezrobocia 8698
Wysokość zasiłków i stypendiów 10845
Sprawozdania 4203
Udzielona pomoc publiczna 3181
Sytuacja na rynku pracy 5230
Wykonanie planów finansowych 3281
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 1759
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4271
Przydatne linki 4195
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3384
Zamówienia publiczne 5105
2014 14320
Inne zamówienia 27950
Zakup druków 1109
Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP 2297
kurs „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla grupy 15 osób - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 3503
Zakup materiałów promocyjnych 3416
Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2014 r. 3508
ABC prowadzenia działalności gospodarczej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2673
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2095
Spawanie metodą MIG i MAG” dla grupy 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1865
"Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 1565
Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1511
Pracownik logistyki magazynowej z obsługą kasy fiskalnej - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1927
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych - Szkolenie barmańskie 884
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 3 osób 572
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 4 osób 759
Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 690
Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych 831
Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej dla 16 osób - rozeznanie rynku 668
Świadczenie usług pocztowych 563
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną 313
kurs Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną uzupełniającą dla 1 osoby bezrobotnej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 210
Badania lekarskie bezrobotnych 256
Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 184
Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępna przyspieszoną- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 187
Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 152