Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 43863
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4737
Przyznanie statusu bezrobotnego 3548
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2860
Utrata statusu bezrobotnego 2992
Utrata statusu poszukującego pracy 2841
Rejestracja bezrobotnych 9081
Rejestracja przez Internet 4386
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2892
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5959
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5516
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4026
Rejestracja poszukujących pracy 4309
Rejestracja przez Internet 3420
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2620
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4308
Prawa bezrobotnych 3019
Prawa poszukujących pracy 2846
Obowiązki bezrobotnych 3558
Obowiązki poszukujących pracy 2656
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8195
Pośrednictwo pracy krajowe 2816
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2452
Poradnictwo zawodowe 2815
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2919
Staże 5404
Staże 8262
Bony stażowe 4008
Prace interwencyjne 2744
Roboty publiczne 2688
Prace społecznie użyteczne 3232
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6400
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3466
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5011
Szkolenia w trybie indywidualnym 5118
Szkolenia w trybie grupowym 3118
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 2716
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 2882
Pożyczki szkoleniowe 3282
Bony szkoleniowe 2714
Inne formy wsparcia 2643
Bony zatrudnieniowe 2953
Bony na zasiedlenie 3649
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3059
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2462
Świadczenia aktywizacyjne 2851
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3424
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3226
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10098
Wysokość świadczeń pieniężnych 5411
Zasiłek dla bezrobotnych 6746
Ubezpieczenie zdrowotne 2723
Dodatek aktywizacyjny 5058
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3232
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2525
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3328
Inne finansowe formy wsparcia 4855
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2581
Dokumenty do pobrania 14178
Agencje zatrudnienia 3364
Inne informacje 3228
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4316
Publikacje 2915
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27386
Zgłoszenie oferty pracy 7401
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5705
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3849
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3083
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3043
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2573
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2663
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9173
Pośrednictwo pracy krajowe 3187
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2471
Poradnictwo zawodowe 2542
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 5289
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2887
Staże 15288
Staże 13849
Bony stażowe 5187
Prace interwencyjne 3115
Roboty publiczne 2819
Prace społecznie użyteczne 3269
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4897
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) 2833
Zwolnienia grupowe 2687
Inne formy wsparcia 2978
Bony zatrudnieniowe 2908
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3517
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2519
Świadczenie aktywizacyjne 2818
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3484
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3412
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia 1297
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2829
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3217
Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców 2319
Zezwolenie na pracę cudzoziemca 1660
Dokumenty do pobrania 14765
Inne informacje 3053
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2953
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
BIP 18313
Kontakt do urzędu pracy 30040
Działalność Urzędu 535
Misja PUP 379
Cele PUP 427
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3802
Usługi elektroniczne dostępne w module praca.gov.pl 3144
Programy 4424
Gwarancje dla Młodzieży 3555
Projekty EFS 5807
Realizowane 3534
"WRPO II" 419
"POWER II" 389
"WRPO III" 13
"POWER III" 11
Zakończone 3531
"Człowiek Najlepszą Inwestycją" 3908
"Kadra Plus" 3614
"WRPO" 1696
"POWER" 1545
Analizy i statystyki 9201
Dane statystyczne 5015
Stopa bezrobocia 7611
Wysokość zasiłków i stypendiów 9315
Sprawozdania 3795
Udzielona pomoc publiczna 2949
Sytuacja na rynku pracy 4787
Wykonanie planów finansowych 3005
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 1488
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3874
Przydatne linki 3806
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3084
Zamówienia publiczne 4676
2014 11064
Inne zamówienia 20697
Zakup druków 797
Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP 1853
kurs „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla grupy 15 osób - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 3214
Zakup materiałów promocyjnych 3151
Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2014 r. 3244
ABC prowadzenia działalności gospodarczej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2419
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1854
Spawanie metodą MIG i MAG” dla grupy 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1598
"Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 1310
Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1310
Pracownik logistyki magazynowej z obsługą kasy fiskalnej - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1684
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych - Szkolenie barmańskie 658
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 3 osób 388
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 4 osób 512
Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 429
Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych 557
Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej dla 16 osób - rozeznanie rynku 423
Świadczenie usług pocztowych 171