Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 48924
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5298
Przyznanie statusu bezrobotnego 3975
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3185
Utrata statusu bezrobotnego 3313
Utrata statusu poszukującego pracy 3147
Rejestracja bezrobotnych 10379
Rejestracja przez Internet 4965
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3192
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6793
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6288
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4419
Rejestracja poszukujących pracy 4785
Rejestracja przez Internet 3815
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2905
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4822
Prawa bezrobotnych 3381
Prawa poszukujących pracy 3166
Obowiązki bezrobotnych 4048
Obowiązki poszukujących pracy 2950
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9269
Pośrednictwo pracy krajowe 3095
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2714
Poradnictwo zawodowe 3094
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3213
Staże 5925
Staże 9061
Bony stażowe 4395
Prace interwencyjne 3100
Roboty publiczne 2961
Prace społecznie użyteczne 3485
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7161
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3806
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5670
Szkolenia w trybie indywidualnym 5752
Szkolenia w trybie grupowym 3473
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 3003
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3171
Pożyczki szkoleniowe 3591
Bony szkoleniowe 2990
Inne formy wsparcia 2982
Bony zatrudnieniowe 3242
Bony na zasiedlenie 4025
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3272
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2689
Świadczenia aktywizacyjne 3187
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3729
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3515
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11380
Wysokość świadczeń pieniężnych 6000
Zasiłek dla bezrobotnych 7695
Ubezpieczenie zdrowotne 3051
Dodatek aktywizacyjny 5688
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3595
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2742
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3772
Inne finansowe formy wsparcia 5509
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2885
Dokumenty do pobrania 16207
Agencje zatrudnienia 3740
Inne informacje 3633
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4878
Publikacje 3215
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 31980
Zgłoszenie oferty pracy 8649
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6629
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4278
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3551
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3392
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2801
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2932
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10423
Pośrednictwo pracy krajowe 3540
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2715
Poradnictwo zawodowe 2804
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 5902
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3163
Staże 17266
Staże 15575
Bony stażowe 5703
Prace interwencyjne 3476
Roboty publiczne 3118
Prace społecznie użyteczne 3521
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5445
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) 3078
Zwolnienia grupowe 2958
Inne formy wsparcia 3283
Bony zatrudnieniowe 3223
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3846
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2766
Świadczenie aktywizacyjne 3093
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3784
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3757
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia 1723
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3231
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3659
Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców 2937
Zezwolenie na pracę cudzoziemca 2097
Dokumenty do pobrania 17784
Inne informacje 3399
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3261
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
BIP 19298
Kontakt do urzędu pracy 35438
Działalność Urzędu 1104
Misja PUP 848
Cele PUP 952
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4142
Usługi elektroniczne dostępne w module praca.gov.pl 3503
Programy 5042
Gwarancje dla Młodzieży 4137
Projekty EFS 7436
Realizowane 4037
"WRPO III" 433
"POWER III" 443
Zakończone 4020
"Człowiek Najlepszą Inwestycją" 4275
"Kadra Plus" 4066
"WRPO" 2131
"POWER" 1931
"WRPO II" 871
"POWER II" 865
Analizy i statystyki 10873
Dane statystyczne 5866
Stopa bezrobocia 9067
Wysokość zasiłków i stypendiów 11516
Sprawozdania 4365
Udzielona pomoc publiczna 3289
Sytuacja na rynku pracy 5411
Wykonanie planów finansowych 3406
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 1870
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4425
Przydatne linki 4323
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3492
Zamówienia publiczne 5287
2014 15517
Inne zamówienia 31224
Zakup druków 1233
Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP 2439
kurs „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla grupy 15 osób - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 3616
Zakup materiałów promocyjnych 3526
Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2014 r. 3618
ABC prowadzenia działalności gospodarczej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2789
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2200
Spawanie metodą MIG i MAG” dla grupy 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1957
"Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 1648
Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1606
Pracownik logistyki magazynowej z obsługą kasy fiskalnej - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2024
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych - Szkolenie barmańskie 988
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 3 osób 641
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 4 osób 851
Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 783
Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych 938
Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej dla 16 osób - rozeznanie rynku 765
Świadczenie usług pocztowych 693
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną 452
kurs Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną uzupełniającą dla 1 osoby bezrobotnej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 291
Badania lekarskie bezrobotnych 361
Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 269
Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępna przyspieszoną- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 270
Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 238
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 103
Spawanie metodą MIG i MAG - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 36
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych : Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, Kadry i płace z obsł. komputera, Sprzedawca z obsł. urządzeń fiskalnych i komputera, Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS 21