Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 44860
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4827
Przyznanie statusu bezrobotnego 3623
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2900
Utrata statusu bezrobotnego 3040
Utrata statusu poszukującego pracy 2880
Rejestracja bezrobotnych 9395
Rejestracja przez Internet 4477
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2939
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6192
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5727
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4132
Rejestracja poszukujących pracy 4391
Rejestracja przez Internet 3491
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2668
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4390
Prawa bezrobotnych 3078
Prawa poszukujących pracy 2891
Obowiązki bezrobotnych 3635
Obowiązki poszukujących pracy 2689
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8393
Pośrednictwo pracy krajowe 2857
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2494
Poradnictwo zawodowe 2853
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2962
Staże 5507
Staże 8499
Bony stażowe 4077
Prace interwencyjne 2815
Roboty publiczne 2724
Prace społecznie użyteczne 3263
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6591
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3516
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5209
Szkolenia w trybie indywidualnym 5314
Szkolenia w trybie grupowym 3173
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 2765
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 2927
Pożyczki szkoleniowe 3322
Bony szkoleniowe 2755
Inne formy wsparcia 2703
Bony zatrudnieniowe 2994
Bony na zasiedlenie 3744
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3090
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2495
Świadczenia aktywizacyjne 2900
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3463
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3270
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10325
Wysokość świadczeń pieniężnych 5517
Zasiłek dla bezrobotnych 7003
Ubezpieczenie zdrowotne 2761
Dodatek aktywizacyjny 5238
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3291
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2549
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3414
Inne finansowe formy wsparcia 4967
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2613
Dokumenty do pobrania 14697
Agencje zatrudnienia 3424
Inne informacje 3293
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4415
Publikacje 2951
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 28349
Zgłoszenie oferty pracy 7625
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5862
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3910
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3150
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3112
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2605
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2695
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9450
Pośrednictwo pracy krajowe 3227
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2508
Poradnictwo zawodowe 2576
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 5501
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2926
Staże 15703
Staże 14334
Bony stażowe 5282
Prace interwencyjne 3184
Roboty publiczne 2873
Prace społecznie użyteczne 3302
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4989
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) 2865
Zwolnienia grupowe 2740
Inne formy wsparcia 3019
Bony zatrudnieniowe 2958
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3568
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2556
Świadczenie aktywizacyjne 2861
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3518
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3463
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia 1372
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2896
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3273
Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców 2460
Zezwolenie na pracę cudzoziemca 1719
Dokumenty do pobrania 15486
Inne informacje 3107
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3000
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
BIP 18568
Kontakt do urzędu pracy 31192
Działalność Urzędu 615
Misja PUP 458
Cele PUP 504
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3845
Usługi elektroniczne dostępne w module praca.gov.pl 3204
Programy 4536
Gwarancje dla Młodzieży 3709
Projekty EFS 6049
Realizowane 3600
"WRPO II" 480
"POWER II" 454
"WRPO III" 83
"POWER III" 76
Zakończone 3611
"Człowiek Najlepszą Inwestycją" 3973
"Kadra Plus" 3682
"WRPO" 1760
"POWER" 1599
Analizy i statystyki 9534
Dane statystyczne 5190
Stopa bezrobocia 7965
Wysokość zasiłków i stypendiów 9734
Sprawozdania 3893
Udzielona pomoc publiczna 2993
Sytuacja na rynku pracy 4930
Wykonanie planów finansowych 3061
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 1546
Powiatowa Rada Zatrudnienia 3990
Przydatne linki 3884
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3147
Zamówienia publiczne 4765
2014 11801
Inne zamówienia 22192
Zakup druków 866
Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP 2004
kurs „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla grupy 15 osób - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 3292
Zakup materiałów promocyjnych 3225
Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2014 r. 3311
ABC prowadzenia działalności gospodarczej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2488
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1903
Spawanie metodą MIG i MAG” dla grupy 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1683
"Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 1355
Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1353
Pracownik logistyki magazynowej z obsługą kasy fiskalnej - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1732
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych - Szkolenie barmańskie 704
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 3 osób 437
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 4 osób 565
Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 485
Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych 603
Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej dla 16 osób - rozeznanie rynku 481
Świadczenie usług pocztowych 338
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną 80
kurs Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną uzupełniającą dla 1 osoby bezrobotnej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 75
Badania lekarskie bezrobotnych 32