Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 52089
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5637
Przyznanie statusu bezrobotnego 4194
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3404
Utrata statusu bezrobotnego 3504
Utrata statusu poszukującego pracy 3318
Rejestracja bezrobotnych 11112
Rejestracja przez Internet 5366
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3382
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7229
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6606
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4620
Rejestracja poszukujących pracy 5106
Rejestracja przez Internet 4052
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3091
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5176
Prawa bezrobotnych 3607
Prawa poszukujących pracy 3347
Obowiązki bezrobotnych 4305
Obowiązki poszukujących pracy 3136
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9908
Pośrednictwo pracy krajowe 3288
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2867
Poradnictwo zawodowe 3266
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3399
Staże 6181
Staże 9419
Bony stażowe 4568
Prace interwencyjne 3288
Roboty publiczne 3135
Prace społecznie użyteczne 3626
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7586
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3981
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6048
Szkolenia w trybie indywidualnym 6057
Szkolenia w trybie grupowym 3702
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 3184
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3372
Pożyczki szkoleniowe 3766
Bony szkoleniowe 3195
Inne formy wsparcia 3160
Bony zatrudnieniowe 3415
Bony na zasiedlenie 4243
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 3387
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2836
Świadczenia aktywizacyjne 3388
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3865
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3646
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12265
Wysokość świadczeń pieniężnych 6358
Zasiłek dla bezrobotnych 8157
Ubezpieczenie zdrowotne 3287
Dodatek aktywizacyjny 5979
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3832
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2906
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4014
Inne finansowe formy wsparcia 5937
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3073
Dokumenty do pobrania 17262
Agencje zatrudnienia 3980
Inne informacje 3887
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5214
Publikacje 3403
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 34185
Zgłoszenie oferty pracy 9127
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7000
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4480
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3739
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3574
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2947
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3086
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11142
Pośrednictwo pracy krajowe 3831
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2863
Poradnictwo zawodowe 2996
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) 6251
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3352
Staże 18219
Staże 16345
Bony stażowe 5948
Prace interwencyjne 3674
Roboty publiczne 3287
Prace społecznie użyteczne 3699
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5705
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) 3221
Zwolnienia grupowe 3120
Inne formy wsparcia 3494
Bony zatrudnieniowe 3398
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 4021
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 2921
Świadczenie aktywizacyjne 3278
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3943
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3924
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia 1974
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3493
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3963
Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców 3262
Zezwolenie na pracę cudzoziemca 2403
Dokumenty do pobrania 19085
Inne informacje 3605
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3473
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
BIP 19720
Kontakt do urzędu pracy 38141
Działalność Urzędu 1443
Misja PUP 1166
Cele PUP 1264
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4312
Usługi elektroniczne dostępne w module praca.gov.pl 3716
Programy 5337
Gwarancje dla Młodzieży 4340
Projekty EFS 8119
Realizowane 4307
"WRPO III" 669
"POWER III" 686
Zakończone 4231
"Człowiek Najlepszą Inwestycją" 4479
"Kadra Plus" 4285
"WRPO" 2355
"POWER" 2142
"WRPO II" 1126
"POWER II" 1094
Analizy i statystyki 11597
Dane statystyczne 6310
Stopa bezrobocia 9672
Wysokość zasiłków i stypendiów 12386
Sprawozdania 4644
Udzielona pomoc publiczna 3500
Sytuacja na rynku pracy 5700
Wykonanie planów finansowych 3622
Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych 2069
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4708
Przydatne linki 4577
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3690
Zamówienia publiczne 5575
2014 16939
Inne zamówienia 38288
Zakup druków 1459
Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników PUP 2673
kurs „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla grupy 15 osób - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 3783
Zakup materiałów promocyjnych 3709
Rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 2014 r. 3806
ABC prowadzenia działalności gospodarczej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2973
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2407
Spawanie metodą MIG i MAG” dla grupy 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2169
"Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych 1843
Kierowca wózków jezdniowych, operator suwnic - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 1793
Pracownik logistyki magazynowej z obsługą kasy fiskalnej - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 2208
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych - Szkolenie barmańskie 1184
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 3 osób 775
Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (IIS) dla 4 osób 1027
Spawanie metodą MIG i MAG dla 12 osób - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 968
Kurs "kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 24 osób" - rozpoznanie usług szkoleniowych 1111
Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej dla 16 osób - rozeznanie rynku 945
Świadczenie usług pocztowych 935
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną 835
kurs Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną uzupełniającą dla 1 osoby bezrobotnej- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 452
Badania lekarskie bezrobotnych 702
Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 439
Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępna przyspieszoną- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 418
Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 424
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 286
Spawanie metodą MIG i MAG - rozeznanie rynku usług szkoleniowych 210
Rozeznanie rynku usług szkoleniowych : Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, Kadry i płace z obsł. komputera, Sprzedawca z obsł. urządzeń fiskalnych i komputera, Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS 200
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępna przyspieszoną dla 1 osoby- rozeznanie rynku usług szkoleniowych 107