Istotne informacje

wersja do druku

Rejestracja w PUP - wymagane dokumenty

Kto może się zarejestrować i jakie musi posiadać dokumenty

Rejestracja w PUP - wymagane dokumenty

Rejestracja i ewidencja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy następuje w dniu przedstawienia przez te osoby kompletu wymaganych dokumentów oraz poświadczenia własnoręcznym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI

 • Dowód osobisty (w przypadku osób niepełnoletnich - tymczasowy dowód osobisty lub legitymację szkolną),
 • Numer PESEL,
 • Świadectwa pracy (kserokopie i oryginały do wglądu)
 • Dyplom lub ostatnie świadectwo szkolne (kserokopię i oryginał do wglądu),
 • Dokument o przeciwskazaniach do wykonywania określonych pracy (jeżeli taki dokument posiada),
   
 • Osoba niepełnosprawna, oprócz wyżej wspomnianych dokumentów przedstawia orzeczenie o grupie inwalidzkiej (kserokopię i oryginał do wglądu),
   
 • Osoby po świadczeniach macierzyńskich i wychowawczych:
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub ZUS-u od kiedy od kiedy ww. świadczenia przysługiwały.
 • Osoby po świadczeniach chorobowych:
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub ZUS-u od kiedy od kiedy ww. świadczenia przysługiwały,
  • zdolność do pracy od lekarza - jeżeli choroba trwała dłużej niż 30 dni.
 • Osoby po świadczeniach rehabilitacyjnych i rentowych:
  • decyzja przyznająca świadczenia rentowe lub rehabilitacyjne (kserokopię i oryginał do wglądu),
  • zdolność do pracy od lekarza.
 • Osoby zatrudnione lub wykonujące pracę na własny rachunek  w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
   
  • dokumennt PD U 1 / formularz E 301.
 • Osoby po działalności gospodarczej:
  • decyzję o zawieszeniu lub wyrejestrowaniu działalności z Urzędu Miasta (Gminy) (kserokopię i oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie z ZUS-u o okresie oplacania składek na ubezpieczenie społeczne  oraz podstawy wymiaru tych składek.
 • Osoby zwolnione z zakładów karnych:
  • zwolnienie z zakładu karnego (kserokopię i oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym (kserokopię i oryginał do wglądu).
 • Osoby zwolnione ze służby wojskowej:
  • książeczka wojskowa
 • Osoby których współmałżonkowie lub one same posiadają gospodarstwa rolne:
  • o zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni przeliczeniowej gospodarstwa rolnego,
  • o decyzję z KRUS-u o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 • Osoby zamieszkujące z krewnymi lub powinowatymi posiadającymi gospodarstwo rolne:
  • decyzję z KRUS-u o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Menu

Masz pytanie?

Poszukaj odpowiedzi wśród
często zadawanych pytań (FAQ)

więcej

Newsletter - nowe oferty

Wybierz kategorię ofert pracy

[x] zamknij

Wypisz się z newsletter'a >

Statystyki bezrobocia

Polecamy